Witamy w instalatorze phpBB3

Ten kreator pomoże ci zainstalować phpBB3 na twoim serwerze.

Podczas instalacji trzeba będzie podać informacje o ustawieniach twojej bazy danych. Jeżeli ich nie znasz, skontaktuj się z osobami zarządzającymi twoim serwerem i spytaj o nie. Bez nich nie będzie można zainstalować phpBB3. Musisz znać następujące dane:

 • Typ bazy danych – rodzaj bazy danych, której chcesz użyć
 • Nazwę serwera bazy danych lub DSN (Data Source Name) – adres serwera bazy danych
 • Port serwera bazy danych – port serwera bazy danych, na którym działa baza (zazwyczaj nie jest konieczny)
 • Nazwę bazy danych – nazwa bazy danych na serwerze
 • Login i hasło do bazy danych – informacje potrzebne do zalogowania do bazy danych

Informacja: Jeśli do instalacji używasz bazy SQLite, w polu DSN (Data Source Name) podaj pełną ścieżkę do pliku z bazą danych i pozostaw pola loginu i hasła puste. Z powodów bezpieczeństwa, sprawdź czy plik bazy danych nie jest przechowywany w miejscu dostępnym przez sieć.

phpBB3 współdziała z następującymi typami baz danych:

 • MySQL w wersji 3.23 lub nowszej (MySQLi wspierane)
 • PostgreSQL w wersji 7.3 lub nowszej
 • SQLite w wersji 2.8.2 lub nowszej
 • Firebird w wersji 2.1 lub nowszej
 • MS SQL Server w wersji wyższej lub równej 2000 (bezpośrednio lub przez ODBC)
 • MS SQL Server 2005 lub nowszy (natywny)
 • Oracle

W trakcie instalacji zostaną wyświetlone tylko bazy obsługiwane przez twój serwer.

Przejdź do następnego etapu